hotel

Wit Stwoszpatron hotelu

Nazwa hotelu pochodzi od imienia i nazwiska genialnego późnośredniowiecznego artysty – Wita Stwosza (niem. Veit Stoss). Mimo że był pochodzenia niemieckiego (urodził się w Horb w roku 1447 lub1448, zmarł w Norymberdze w 1533), to jego osoba szczególnie kojarzona jest z Krakowem. Tu powstało dzieło jego życia, Ołtarz Mariacki, jeden ze wspanialszych zabytków miasta, wciąż pozostający jedną z wizytówek dawnej stolicy Polski, który do dziś zachwyca i przyciąga rzesze turystów z całego świata.

Wit Stwosz przybył do Krakowa w latach 70. XV wieku, by na zamówienie rajców miejskich podjąć się pracy przy tworzeniu ołtarza głównego w Kościele Mariackim. Ukończył ją ponad dekadę później, w roku 1489. Ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, bo tak brzmi pełna jego nazwa, uważany jest za arcydzieło sztuki późnego gotyku i jeden z piękniejszych wytworów sztuki sakralnej w Europie.

pięknie wyrzeźbiony ołtarz w kościele Mariackim, wykonany przez Wita Stwosza Ołtarz w Kościele Mariackim wykonany przez Wita Stwosza

Imponującej wielkości ołtarz o wymiarach 13 na 11 metrów wyrzeźbiony jest z trzech rodzajów drewna: dębowego, modrzewiowego i lipowego. Jest on tak zwanym pentaptykiem, czyli składa się z pięciu skrzydeł. Zachwycające jest w nim bogactwo polichromii, detali i liczba rozmaitej wielkości rzeźbionych postaci. Centralna scena dzieła przedstawia zaśnięcie Najświętszej Marii Panny i wniebowzięcie, a tematem bocznych skrzydeł są sceny z życia Jezusa i Marii.

Z okresu pobytu Wita Stwosza w Krakowie pochodzą także liczne inne prace, wśród nich kunsztownie wykonane nagrobki króla Kazimierza Jagiellończyka oraz biskupów Piotra z Bnina i Zbigniewa Oleśnickiego.

Wit Stwosz dał się poznać w Krakowie nie tylko jako wybitnie uzdolniony artysta, ale także prężnie działający kupiec, który osiągał spore sukcesy w dziedzinie handlu i finansów. Wszystko to zapewniło mu sławę i bogactwo już za życia. Miasto opuścił w 1496 roku, by udać się do Norymbergi.